czmorfologická interpolace vrstevnic
enmorphological interpolation of contour lines
frinterpolation f morphologique de courbes de niveaux
gemorphologische Interpolation e der Höhenlinien
ruморфологическое интерполирование горизонталей
skmorfologická interpretácia vrstevníc
cz

morfologická interpolace vrstevnic

interpolace vrstevnic, při níž se přímá spojnice interpolovaných výškových bodů nahrazuje křivkou s plynule se měnící křivostí

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále