czoprava ze zobrazení
enprojection correction
frcorrection f de projection
geAbbildungskorrektion e
ruпоправки за проекцию
skoprava zo zobrazenia
cz

oprava ze zobrazení

oprava, kterou se převádějí naměřené délky, úhly, směry a z nich určené prvky (např. plochy) z roviny na referenční plochu a naopak

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále