czpahorkatina
enhilly country
frpays m montueux, terrain m accidenté
geHügelland s
ruхолмистая местность
skpahorkatina
cz

pahorkatina

geomorfologická jednotka charakterizovaná jako území nebo geomorfologický tvar s mírně až středně zvlněným reliéfem a převládající výškovou (vertikální) členitostí od 50 do 150 m

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Wikipedie – otevřená encyklopedie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále