czsuťový kužel
endetritus cone
frcône m de débris, éboulis m de pente
geBöschungskegel r, Schuttkegel r
ru
sksuťový kužeľ
cz

suťový kužel

více nebo méně pravidelná část kuželové plochy vzniklá při úpatí skalních stěn nebo strmých svahů, vytvořená z úlomků skal

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována