cznucená centrace, nucené dostředění
enforced centring, forced centering (US)
frcentrage m forcé
geZwangszentrierung e
ruпринудительное центрирование
sknútená centrácia
cz

nucená centrace, nucené dostředění

mechanický způsob centrování, při kterém zaujme měřicí přístroj totožnou polohu jako cíl buď přímo na stabilizační značce (na pilíři), nebo na stativu; totožnost zajišťuje upnutá centrační podložka

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • K. Kučera: Výkladový geodetický a kartografický slovník, SNTL Praha 1964
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována