czobrys sídla, půdorys sídla
ensettlement outline
frcontour m d'habitation
geOrtsgrundriss r
ruконтур населённого пункта
skobrys sídla, pôdorys sídla
cz

obrys sídla, půdorys sídla

generalizované znázornění sídla jeho vnějším obrysem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována