czpísmenná značka, alfanumerická značka
enletter symbol
frsymbole m alphabétique
geBuchstabenkartenzeichen s
ruбуквенная значка
skalfanumerický znak
cz

písmenná značka, alfanumerická značka

bodová značka na mapě vyjádřená písmenem nebo číslicí (např. chemická značka pro naleziště nerostů, letopočet bitvy)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována