czpole zeměpisné sítě
endegree square, quadrangle
frdegré m carré
geGradfeld s
ruтрапеция
skpole zemepisnej siete
cz

pole zeměpisné sítě

plocha ohraničená sousedními poledníky a rovnoběžkami celých číselných hodnot

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována