czpovinný výtisk
encopy (of the publication) which will be obligatory sent to offices and institutions according to the law prescriptions
frcopie f obligatoire
gePflichtexemplar s
ruобязательный экземпляр
skpovinný výtlačok
cz

povinný výtisk

výtisk publikace (např. mapy, atlasu apod.), který se povinně zasílá úřadům a institucím podle příslušných právních předpisů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále