czprůsečík souřadnicové sítě
engrid intersection
frcroisillon m du réseau de coordonnées
geGitter(schnitt)kreuz s
ruпересечение линий координатной сетки
skpriesečník súradnicovej siete
cz

průsečík souřadnicové sítě

bod (v rovině, na kouli nebo na elipsoidu), v němž se protínají čáry souřadnicové sítě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována