czprůsečík zeměpisné sítě, průsečík geografické sítě
engraticule intersection
frcroisillon m du réseau géographique
geNetz(schnitt)kreuz s
ruпересечение меридианов и параллелей
skpriesečník zemepisnej siete
cz

průsečík zeměpisné sítě, průsečík geografické sítě

bod v němž se protíná poledník s rovnoběžkou

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále