czprvní vydání
enfirst edition
frédition f originale
geerste Ausgabe e, Erstausgabe e, Erstveröffentlichung e, Neuaufgabe e
ruпервое издание
skprvé vydanie
cz

první vydání

vydání (kartografického díla), které v tomto provedení nebylo dosud vydáno

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována