czpřesnost kresby
engraphical accuracy, draughting accuracy, drawing accuracy, graphic accuracy (US), drafting accuracy (US)
frprécision f du dessin
geZeichengenauigkeit e
ruграфическая точность
skpresnosť kresby
cz

přesnost kresby

přesnost grafických prací, která závisí na použitých grafických prostředcích; pohybuje se zpravidla v rozmezí 0,05 mm až 0,2 mm

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále