czpřesnost soutisku
encolour register accuracy, color register accuracy (US)
frprécision f de repérage
geGenauigkeit e des Zusammendruckes
ruточность совпадения красок
skpresnosť sútlače
cz

přesnost soutisku

přípustná odchylka v soutisku barev při vícebarevném tisku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována