czpůllist (mapy)
enhalf (map) sheet
frdemi-feuille f
geHalbblatt s
ruполовинный лист (карты)
skpolovičný list (mapy)
cz

půllist (mapy)

list mapy zobrazující polovinu rozsahu úplného mapového listu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále