czrámový údaj
enborder information
frrenseignement m marginal
geKartenrahmenangabe e
ruданные pl на рамке карты; рамочные данные pl
skrámový údaj
cz

rámový údaj

údaj umístěný v ploše mapového rámu, tj. mezi vnitřními a vnějšími rámovými čarami

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále