czredakční plán
enedition plan
frplan m de rédaction
geRedaktionsplan r
ruредакционный план
skredakčný plán
cz

redakční plán

část projektové dokumentace kartografického díla, která obsahuje základní údaje pro jeho tvorbu (název, účel, rozsah zobrazeného území, měřítko, kartografické zobrazení, formát, zásady pro matematickou konstrukci, podrobné směrnice pro vypracování obsahu, pokyny pro grafické provedení a výtvarnou úpravu, pokyny pro využití podkladových materiálů, spolupráci s organizacemi nebo jednotlivci, technologický postup prací a jména odpovědného a technického, popř. i výtvarného redaktora); bývá doplněn grafickými ukázkami, schematy apod.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována