czredakční pokyny
eneditorial instructions
frinstructions fpl éditoriales
geRedaktionsanweisungen epl
ruрабочие редакционные указания
skredakčné pokyny
cz

redakční pokyny

metodické a technické pokyny pro tvorbu a zpracování kartografického díla; u opakovaných vydání map zpravidla nahrazují úplnou projektovou dokumentaci

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále