czreferenční koule
enreference sphere
frsphère f de référence
geReferenzkugel e
ruреференц-шар ; референц-сфера
skreferenčná guľa
cz

referenční koule

zemská koule nahrazující geoid, přijatá jako referenční plocha pro dané zobrazení; používá se u map malých měřítek místo referenčního elipsoidu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále