czreflektografie
enreflex printing
frréflectographie f
geReflexkopierverfahren s
ruрефлексное копирование
skreflektografia
cz

reflektografie

fotografická kopírovací technika, umožňující přesné vyhotovení negativu nebo pozitivu odrazné předlohy; pro kopírování se používají reflektografické filmy (nemají antihalační vrstvu) nebo papíry se strmou gradací a kopie se provádí průsvitem přes reflektografický materiál; proces byl používán pro reprodukci katastrálních map

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 3801 Reprografie. Názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována