czrejstřík mapy
enmap gazetteer
frindex m d'une carte
geKartennamenregister s
ruуказатель географических названий
skregister mapy
cz

rejstřík mapy

samostatná textová část mapy, která obsahuje abecedně setříděný seznam všech geografických jmen objektů, které se na mapě vyskytují; bývá doplněn údajem o poloze objektu a je tištěn zpravidla na rubové straně mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále