czrozpis barev
encolour specification, color specification (US)
frspécification f des couleurs
geAufteilung e der Farben
ruспецификация красок (карты)
skrozpis farieb
cz

rozpis barev

přehled plošných areálů mapy s vyznačením barev a hodnot sítí pro jejich kartolitografické zpracování

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována