czrozpis písma pro sazbu
enmanuscript of map lettering
frspécification f des écritures
geManuskript r der Kartenbeschriftung
ruрукопись надписей карты
skrozpis písma
cz

rozpis písma pro sazbu

rukopis popisu mapy v úpravě a s náležitostmi potřebnými pro vyhotovení sazby a jejich otisků nebo kopií ke zpracování kartografického originálu popisu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována