czrub mapy, rubová strana mapy
enmap reverse
frrevers m de carte, côté f pile de carte
geKartenrückseite e
ruоборотная сторона карты
skrubová strana mapy
cz

rub mapy, rubová strana mapy

zadní strana jednolistové mapy, na níž bývají vytištěny doprovodné texty mapy, rejsříky a jiné informace, popř. i nepravá obálka a tiráž mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále