czautotypická síť
enhalftone screen
frtrame f optique
geAutotypieraster r, Bildraster r
ruавтотипный растр
skautotypický raster
cz

autotypická síť

opticko-mechanická pomůcka, sloužící k reprodukci polotónového obrazu pomocí autotypie; polotónový obraz se kopírováním pomocí této sítě transformuje do množiny rovnoměrně rozložených bodů různé velikosti, které lidské oko vnímá z určité vzdálenosti jako polotónový obraz

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále