czseverozápadní osvětlení
enNorth-West lighting
fréclairage m Nord-Ouest
geNordwestbeleuchtung e
ruсеверо-западное освещение
skseverozápadné osvetlenie
cz

severozápadní osvětlení

konvenční způsob osvětlení, používaný při znázorňování forem terénního reliéfu stínováním

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále