czseznam map
enlist of maps
frtable f des cartes
geKartenverzeichnis s
ruуказатель карт
skzoznam máp
cz

seznam map

soupis map nebo mapových listů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále