czsignální výtisk
enadvance copy
frbonne exemplaire m
geVorabdruck r
ruсигнальный эксемпляр
sksignálny výtlačok
cz

signální výtisk

úplný výtisk kartografického díla v konečné úpravě, který je předkládán vydavateli jako podklad pro jeho schválení k rozšiřování

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále