czsklon písma
enletter incline
frinclinaison f d'écriture
geSchriftneigung e
ruнаклон шрифта
sksklon písma
cz

sklon písma

náklon svislé osy písmene k úpatnici; písmo nakloněné doprava se nazývá kurzíva, písmo nakloněné doleva se nazývá zpětná kurzíva nebo kartografická kurzíva

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována