czsměr výroby papíru
enpaper grain direction
frsens m de papier
geRichtung e der Papiererzeugung
ruпродольное направление бумаги
sksměr výroby papieru
cz

směr výroby papíru

směr, do něhož se řadí zplstěná vlákna při výrobě papíru v papírenském stroji; je totožný se směrem pohybu papírenského síta

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále