czstereomapa, stereoskopická mapa
enstereo map
frcarte f stéréoscopique
geRaumbildkarte e
ruстереоскопическая карта
skstereomapa, stereoskopická mapa
cz

stereomapa, stereoskopická mapa

mapa, která při pozorování vyvolává zdání prostorového (stereoskopického) vjemu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována