czstrukturní síť
enpattern screen
frraster m structural
geStrukturraster r
ruструктурный растр, структурная сетка
skštruktúrny raster
cz

strukturní síť

opticko-mechanická pomůcka, sloužící spolu s kopírovací maskou k vykopírování strukturních obrazců do plošných areálů map; tyto sítě mohou být buď pravidelné nebo nepravidelné

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována