czstupnice šraf
engraphical scale of hachures, graphic scale of hachures (US)
frdiapason m
geSchraffenskala e
ruшкала штрихов
skšrafová stupnica
cz

stupnice šraf

stupnice tloušťky šraf a mezer, vyjadřující jejich vztah ke sklonu terénního reléfu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále