czsuchý obtisk
endry (picture) transfer
frtransfert m direct
geTrockenabreibebild s
ruсуxой оттиск
sksuchý otlačok
cz

suchý obtisk

průhledná fólie, na níž jsou sítotiskem vytištěny stranově převráceně mapové značky, písmena nebo číslice, které lze po přiložení k originálu třením (tlakem) do něj přenést

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována