czsymbolická značka
ensymbol associated with the feature
fridéogramme m
gesymbolhaftes Kartenzeichen s
ruсимболическая значка
sksymbolická značka
cz

symbolická značka

mapová značka, která svojí grafikou vyvolává u uživatele představu zobrazené skutečnosti nebo události (např. dopisní obálka - pošta, zkřížené meče - bojiště apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována