czštoček
enprinting block
frcliché m typographique
geDruckstock r
ruклише
skštočok
cz

štoček

mechanicky, leptáním nebo elektrolyticky získaná tisková forma z kovu nebo plastu, používaná při tisku z výšky (např. při knihtisku)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0112 České polygrafické názvosloví. Sazba ruční, strojová a fotomechanická
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále