czdílčí posun, částečný posun
enpartial displacement, partial shift
frdéplacement m partiel
geteilweise Verschiebung e
ruчастичное смещение
skčiastkový posun
cz

dílčí posun, částečný posun

posun (stavebního objektu) proti poloze v předcházející etapě měření

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0404 Názvosloví inženýrské geodézie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována