czdílčí přetvoření
enpartial deformation
frdéformation f partielle
gepartielle Umformung e
ruчастичная деформация
skčiastkové pretvorenie
cz

dílčí přetvoření

přetvoření proti tvaru v předcházející etapě měření

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována