czevidence podzemních vedení
eninventory of underground lines
frregistre m de lignes souterraines
geEvidenz e der unterirdischen Leitungen
ruучёт подземных линий
skevidencia podzemných vedení
cz

evidence podzemních vedení

evidence obsahující soupis, popis, technické parametry a mapy s údaji o poloze podzemních vedení (potrubí, kabelů, kolektorů) a zařízení

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována