czgeodetické podklady pro projektování staveb
engeodetic base (data) of structure design
frdocumentation f géodésique pour projection de constructions
gegeodätische Unterlagen epl für die Bauprojektierung
ruгеодезическя документация для проектирования строек
skgeodetické podklady na projektovanie stavieb
cz

geodetické podklady pro projektování staveb

soubor geodetických údajů a mapové podklady umožňující projektovat výstavbu ve stanoveném prostoru

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována