czcelkový rastr katastrálního území
encomplete raster of entire cadastre unit
frtrame f intégrale d'un territoire cadastral
geGesamtraster r eines Katastergebietes
ru
skcelkový raster katastrálneho územia
cz

celkový rastr katastrálního území

rastrový soubor zobrazující celé jedno katastrální území v S-SK, vzniklý spojením rekonstruovaných rastrů jednotlivých mapových listů se spojitou kresbou na styku mapových listů, odpovídající grafické přesnosti mapy

en

complete raster of entire cadastre unit

raster file representing a total Cadastre Unit in the JTSK coordinate system, created by assembling reconstructed raster files of individual map sheets continuously across borders of neighbouring map sheets corresponding to grafical accuracy of the map

fr

trame f intégrale d'un territoire cadastral

fichier de trame numérique représentant la totalité d'un territoire cadastral en système de coordonnées JTSK, créé par assemblage de diverses trames reconstruites tout en assurant la continuité des feuilles voisines en accord avec la précision graphique de la carte

ge

Gesamtraster r eines Katastergebietes

eine Rasterdatei welche ein ganzes Katastergebiet im JTSK Koordinatensystem darstellt die durch eine Zusammenstellung der Raster der Kartenblätter geschaffen wurde mit kontinuierlicher Zeichung am Kontakt der Kartenblätter.

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby – Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměru - Zásady a názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována