czC/A-kód, hrubý/dostupný kód
enC/A-code
frC/A-code m
geC/A Kode r
ruС/А - код
skkód C/A
cz

C/A-kód, hrubý/dostupný kód

1: rodina pseudonáhodných signálů vysílaných družicemi NAVSTAR GPS. Každá družice má přiřazený jeden z 32 unikátních kódů. Každý kód se skládá z 1023 čipů a je vysílán frekvencí 1,023 MHz. Sekvence kódů se opakují co 1 milisekunda. C/A kódy patří mezi takzvané Goldovy kódy - pseudonáhodné signály, které jsou rozlišitelné díky velice nízké vzájemné korelaci mezi libovolnou dvojicí signálů
2: standardní navigační signál vysílaný družicí GNSS pro potřeby civilních uživatelů

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována