czčas GPS, systémový čas GPS
enGPS time, GPS system time
frtemps m de GPS, temps m du système GPS
geGPS-Zeit e, GPS-Systemzeit e
ruвремя ГПС
skčas GPS, systémový čas GPS
cz

čas GPS, systémový čas GPS

časová stupnice používaná pro synchronizaci GPS, realizovaná atomovými hodinami a udržovaná řídicím segmentem tak, aby její odchylka od národní realizace UTC(USNO) nepřekročila 40 ns (95 %); v navigační zprávě jsou předávaná data umožňující korigovat zbytkovou odchylku mezi družicovým časem a časem GPS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována