czčas v týdnu
entime of week
frtemps m dans la semaine
geZeit e innerhalb einer Woche
ruвремя в неделе
skčas v týždni
cz

čas v týdnu

počet sekund od počátku týdne GPS; hodnota nepřesáhne 604 800; týden GPS začíná o půlnoci (GMT) ze soboty na neděli

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována