czčip
enchip
frpuce f
geChip r
ruчип, интегральная схема
skčíp
cz

čip

binární jednotka, která na rozdíl od bitu nenese žádnou informaci. Pseudonáhodné signály jsou složené z čipů

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována