czdatum epochy
enepoch date
frdate f d'époque
geDatum s der Epoche
ruдата эпохи
skdátum epochy
cz

datum epochy

datum, zpravidla vyjádřené desetinným číslem letopočtu, pro které jsou platné publikované souřadnice a data

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále