czdálkový přístup do ISKN
enremote access to the ISKN
fraccès m à distance au ISKN
geFernzugriff r zu dem ISKN
ru
skdial'kový prístup do ISKN
cz

dálkový přístup do ISKN

získávání údajů z katastru nemovitostí z celého území ČR prostřednictvím sítě internet. Výstupy z katastru nemovitostí pořízené tímto způsobem, např. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ a další sestavy, jsou formálně i věcně naprosto shodné s dokumenty vydanými katastrálním úřadem. Dálkový přístup, který je napojen na centrální databázi katastru nemovitostí, poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální jako správce centrální databáze katastru nemovitostí

en

remote access to the ISKN

providing cadastre data across the whole territory of the Czech Republic using the INTERNET. Outputs from the Cadastre obtained by this method e.g. STATEMENT FROM CADASTRE OF REAL ESTATES and further statements are completely identical with documents issued by the Cadastre Office. The remote access is connected to the Central Cadastre Data Base administred by the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre

fr

accès m à distance au ISKN

mise à disposition par réseau INTERNET des données cadastrales du territoire entier de la République Tchèque. Les extraction obtenues de cette manière - par exemple "EXTRAIT DU CADASTRE FONCIER" ou autres - sont complètement identiques aux documents issus de l'Office du Cadastre. L'accès à distance est connecté à la Base Centrale de Données Cadastrales administrée par l'Office Tchèque de Géodésie, Cartographie et du Cadastre

ge

Fernzugriff r zu dem ISKN

Beschaffung der Katasterdaten von dem ganzen Gebiet der Tschechischen Republik mittels INTERNET. Katasterdatenausgaben, z.b. AUSZUG AUS DEM LIEGESCHAFTSKATASTER und weitere Listen sind formaler und sachweise völlig identisch mit den Dokumenten die von einem Katasteramt ausgegeben werden. Fernzugriff ist an die zentrale Datenbasis des Liegenschaftskatasters angeschlossen. Die Zentralbasis des Liegenschaftskatasters ist von dem Tschechischen Amt für Landesvermessung und Kataster verwaitet

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována