czdefiniční bod budovy nebo vodního díla
endefinition point (pointer, centroid) of a building or hydraulic structure
frpoint m de définition d'un bâtiment ou d'un ouvrage hydraulique
geDefinitionspunkt r eines Gebäudes oder Wasserwerkes
ru
skdefiničný bod budovy alebo vodného diela
cz

definiční bod budovy nebo vodního díla

bod umístěný poblíž středu zobrazené budovy nebo vodního díla v katastrální mapě se souřadnicemi určenými v S-JTSK

en

definition point (pointer, centroid) of a building or hydraulic structure

point located within the representation of a building or of a hydraulic structure near its centre with coordinates in the JTSK System

fr

point m de définition d'un bâtiment ou d'un ouvrage hydraulique

point placé à l'intérieur (approximativement au centre) d'une représentation de bâtiment ou d'ouvrage hydraulique sur le plan cadastral, avec les coordonnées en système JTSK

ge

Definitionspunkt r eines Gebäudes oder Wasserwerkes

ein Punkt innerhalb der Darstellung eines Gebäudes oder eines Wasserwerke in der Katasterkarte mit Koordinaten im S-JTSK

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále