czchyba z vícecestného šíření
enmultipath error
frerreur f due à la propagation par trajets multiples
geMultipath-Fehler r
ruошибка многолучевого распространения
skchyba viaccestného šírenia
cz

chyba z vícecestného šíření

chyba vzniklá v důsledku vícecestného šíření signálů GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována