czintegrita signálů GNSS
enGNSS signal integrity
frintégrité f de GNSS signaux
geIntegrität e der GNSS Signale
ruцелостность сигналов ГНСС
skintegrita signálov GNSS
cz

integrita signálů GNSS

míra kvality signálů vysílaných družicemi GNSS a přijímaných přijímači GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována